web 
per lluir vestits i roba senyida avegades necessitem una peça de «control»
…

web per lluir vestits i roba senyida avegades necessitem una peça de «control» …


web
per lluir vestits i roba senyida avegades necessitem una peça de «control»

** a #martommoda tenim diferents models de la marca #janira , «libre de marcas», «invisibles» i «efecte control»… passa i prova-teu!!

** tots els models disponibles amb color pell (per no transparentar) i amb color negre

Source